VIDEO: U třebaňské kapličky zněly koledy

Foto: archiv

Tradiční vánoční zpívání u kapličky se konalo v předvečer Štědrého dne v Hlásné Třebani. Mnoho lidí si tu zazpívalo koledy společně s kapelou Třehusk.
Kromě zpěvu byl k vidění živý betlém v podání Holek v rozpuku a interiér kapličky, která byla při této příležitosti otevřená. Hasiči připravili svařené víno a zájemci si do svých domovů odnášeli betlémské světlo.

Předvánoční atmosféru si můžete připomenout v krátké reportáži DOBNET TV.

(ob)

https://youtu.be/hTKGsTIL3Tk