V Radotíně dostavují školu, prvňáčků se to nedotklo

Ilustrační foto: archiv
Ilustrační foto: archiv

Setkání zástupců radotínské radnice s novými žáky se letos uskutečnilo na dvoře II. stupně školy jen kousek od staveniště, které má přinést rozšíření školy. Stavba tu ale nijak znát nebyla a neodrazí se ani do výuky.

Prvňáčkům, se kterými se třeba nestihl zahlédnout u zápisu, se nejprve představil ředitel školy Zdeněk Stříhavka, který je přivítal a ujistil, že pro všechny jsou už jejich třídy připravené. Starosta Městské části Praha 16 Karel Hanzlík pak dětem připomněl, že teď nastává v jejich životě velký zlom a co to pro ně bude znamenat. „Ve škole získáte nové vědomosti a rozšíříte své poznání. To ale nepřijde úplně samo, bude také třeba, abyste se cílevědomě a svědomitě připravovaly.“ Také jim popřál, aby si v novém prostředí našly kamarády, kteří jim vydrží na celý život. S prosbou o vstřícnost a trpělivost se obrátil i na rodiče žáčků a o tolerantnost požádal i učitelky všech čtyř nových tříd. K přání úspěchu pak dětem přidal ještě talisman pro roky příští – malou plyšovou hračku.

Radotínská škola má s těmito dětmi nyní 773 žáků. Vzhledem k tomu, že do vyšších tříd postupují silné ročníky, začalo se již před několika lety řešit rozšíření celkové kapacity školního zařízení. Po přístavbě šaten a jedné třídy u družiny a zvětšení prostor jídelny se letos podařilo získat dotaci na nástavbu na dosud přízemní křídlo II. stupně školy. Stavba probíhá již od konce června. Oproti původnímu harmonogramu se její dokončení patrně prodlouží, chod školy to však neovlivní. Pouze se v I. pololetí nebude otevírat keramický kroužek, který měl v tomto křídle svou dílnu.

(red)