V Litni obdivují betlém vyrobený dětmi

Foto: archiv

V Litni již několik let pracuje keramický kroužek, který navštěvují zájemci z řad dětí i dospělých. Letos z jejich práce a nadšení vznikl krásný betlém.

Děti z kroužku se těšily na Vánoce a již od listopadu pod vedením Jany Krtkové a paní učitelky Dáši Karlové společně pracovaly na tvorbě betlému. Ústředním tématem je tradičně Panna Marie, Svatý Josef a právě narozený Ježíšek, který leží na seně v jesličkách. Ježíškovi přináší dary Tři králové, pastýři a jejich ženy. Samozřejmě nechybí ani zvířata – oslík, ovce, koza.

Liteňský betlém se skutečně povedl. Trpělivá práce dětí se vyplatila. K vidění byl v neděli 3. prosince před školou při rozsvěcení vánočního stromu. Nyní můžete tento vánoční symbol obdivovat ve výloze Koloniálu paní Urbanové. Již teď se malí keramici těší na příští rok, až jesličky doplní o další postavy.

(hh)