Lávku v Černošicích čeká na jaře rekonstrukce

Foto: Petra Stehlíková

Lávku přes Berounku z Černošic do Lipenců nechal pražský magistrát kvůli dodatečnému zajištění statiky uzavřít. Do 10. prosince však měly být vybudovány vzpěry na březích.

A zároveň odstraněny cedule vstupu na vlastní nebezpečí.

„Oprava stávající konstrukce bude naplánována se zahájením na jaře roku 2018, přičemž předepsané práce a činnosti bude nutné provést za výluky provozu na lávce a pěší dopravu bude převedena pravděpodobně na pontonové provizorium. Délka tohoto provizoria bude dána stavem břehů v jarních měsících roku 2018, kdy i samotné zahájení opravy bude nutno nasadit v době, kdy nebudou hrozit zvýšené stavy vody v Berounce. Provedenými pracemi na opravě docílíme životnost lávky do doby výstavby lávky nové,“ uvedl ve svém dopise starostům Jan Rak, ředitel odboru pražského magistrátu.

(pan)