V Letech otevřou v září akademii

Ilustrační foto: archiv

Zájemci o účast v nové Letovské akademii se mohou přihlašovat do 8. září na Obecním úřadě v Letech.

Projekt akademie, který zve účastníky na cestu za poznáváním historie a památek Let a jejich okolí, ve spolupráci s obcí organizuje spisovatelka, nakladatelka a fotografka Marie Holečková.

Cyklus devíti přednášek bude pro zájemce zahájen v září. Akademie se koná za finanční podpory obce Lety, proto je vstup na přednášky dobrovolný. Účastníci se budou scházet každý třetí čtvrtek v měsíci (kromě prosince) v sále u Kafků nebo v knihovně od 17:30 do 20:00.

(red)