Kontejnery na odpad mají v Řevnicích hlídat kamery

Ilustrační foto: archiv

Kontejnerová stání v Řevnicích by měly být nově pod monitorovány kamerovým systémem. Na nepořádek u nich se chce zaměřit i zdejší Městská policie.

Podle jejího velitele Jiřího Dlaska se všichni, kdo odloží jakýkoliv odpad mimo kontejnery, dopouštějí protiprávního jednání a hrozí jim pokuta.

Také velkoobjemový odpad či pneumatiky jsou občané povinni odvážet na sběrný dvůr. Strážníci plánují u těchto míst častější kontroly. „Osoby, které budou přistiženy při nesprávném nakládání s odpady, budou řešeny v blokovém řízení nebo budou projednávány v rámci správního řízení,“ dodal Dlask. Podobný systém, který má zabránit vandalství a vzniku černých skládek, funguje i v sousedních Letech.

(pan)