V Berouně vzpomněli na únor 1948

Foto: Město Beroun

Beroun se připojil k dalším městům, kde si pietní vzpomínkou veřejnost připomněla komunistický puč v roce 1948. V úterý 25. února od něj uplynulo 72 let.
Starostka Soňa Chalupová položením kytice u pamětní desky věnované obětem komunistického režimu zároveň připomněla i politické procesy, které rok 1948 odstartoval.

Únor 1948 je v našich dějinách symbolem státního převratu v Československu, který vedl od demokracie k totalitě, k připojení Československa k sovětskému mocenskému bloku.

Předznamenal následný útlak značné části české a slovenské společnosti, zahájil soudní procesy a stal se příčinou ekonomického úpadku země a obrovské emigrační vlny obyvatelstva.

(red)