Epidemiologické komise se sešla kvůli koronaviru

Ilustrační foto: archiv

Současnou situaci a přijatá opatření ve Středočeském kraji v souvislosti se šířením nového typu virového onemocnění Covid-19 projednala Krajská epidemiologické komise.

Přípravu a také mimořádná opatření k zabránění epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku organizují a nařizují orgány ochrany veřejného zdraví v nezbytně nutném rozsahu a rozhodují o jejich ukončení.

Státní správu v oblasti ochrany veřejného zdraví vykonává hlavně Ministerstvo zdravotnictví, krajské hygienické stanice, Ministerstvo vnitra. Vzhledem k možnému výskytu nového koronaviru krajská hygienická stanice vypracovala epidemiologická a klinická kritéria, která slouží jako pomůcka při vyslovení podezření na toto onemocnění. Současně má postup pro jednotlivá zdravotnická zařízení.

Tyto dokumenty dostali všichni poskytovaté lůžkové péče ve Středočeském kraji. Byla zřízena infolinka Státního zdravotního ústavu pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s touto infekcí. K dispozici je denně od 9 do 21 hodin na čísle: 724 810 106. Informace pro občany najdete také na webu Ministerstva zdravotnictví ČR, případně na stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

(pan)