V Berouně lze žádat o dotace v sociálně – zdravotní oblasti

Ilustrační foto: archiv

Až do konce září mohou zájemci v Berouně žádat o dotace v sociálně – zdravotní oblasti. Řádně vyplněné žádosti lze odevzdat osobně v podatelně tamního městského úřadu. 

Nebo je možné je zaslat poštou.

Další informace i formulář můžete získat také přímo na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Pod Kaplankou 21. Žádostem podaným po tomto termínu bude možné vyhovět jen z případných rezerv rozpočtu města.

(pan)