Učitelé matematiky budou plánovat

Ilustrační foto: archiv

Letos poprvé se na svém jednání sejde pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka. Stane se tak 17. února

Skupina funguje v rámci čtyřletého projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Beroun II. Její členové začnou v 15 hodin  v učebně Jungmannovy ZŠ v Berouně. Jsou jimi pedagogové mateřských a základních škol z Berounska, kteří se zaměřují na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, vedoucích k rozvoji matematické gramotnosti.

„Na programu máme nejen zhodnocení činnosti v loňském roce, ale především vytvoření plánu pro rok letošní,“ uvedla vedoucí skupiny Eva Chlumská, která je současně zástupkyní ředitele v ZŠ Jungmannova.

(pan)