Trochu se ochladilo, stav sucha ale pokračuje

Zdroj: ČHMÚ

Letošní léto dosud přineslo velmi teplé počasí a málo dešťových srážek. Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) je stav sucha už na více než polovině sledovaných profilů.

Měsíc červenec byl na území České republiky teplotně téměř o 2 °C teplejší, než činí průměr za roky 1981 – 2010, srážkově pak měsíční úhrny nedosahovaly ani poloviny hodnot, které jsou pro tento měsíc obvyklé. Více než polovina sledovaných profilů na vodních tocích vykazuje hydrologické sucho.

Červenec byl srážkově výrazně podnormální měsíc, z hlediska dlouhodobého průměru napršelo na území České republiky 48 procent obvyklého srážkového množství. Byl však významný rozdíl mezi Čechami, kde spadlo pouhých 37 procent, a Moravou, kde srážkové úhrny odpovídaly 70 procentům normálního stavu.

S průměrnou měsíční teplotou 20,2 °C byl červenec na území České republiky o 1,9 °C teplejší, než je obvyklé pro tento měsíc. Srážkový deficit se prohluboval i v prvním srpnovém týdnu, kdy spadlo pouhých 35 procent srážek oproti normálnímu množství na území České republiky, na Moravě to bylo dokonce 17 procent a v Čechách 43 procent. „V uplynulém týdnu se vlhkost půdy na většině území České republiky zmenšila nebo zůstala na setrvalém stavu. Z hlediska vlhkosti půdy je situace kritická na většině nízkých i středních poloh na území ČR,“ uvedl biometeorolog Tomáš Vráblík.

Aktuálně vykazuje více než polovina sledovaných profilů na území České republiky stav hydrologického sucha „Ve vodních tocích ve sledovaných profilech protéká převážně 5 až 40 procent toho, co je pro toto období obvyklé. Nejzávažnější situace je v povodí Labe a Ohře,“ sdělil hydrolog ČHMÚ Radek Čekal

ČHMÚ upozorňuje, že i nadále hrozí nebezpečí požárů, silné bouřky a vysoké teploty, a to až do odvolání.

(red)