Participativní rozpočet bude mít 50 milionů

Ilustrační foto: ICP

Také v příštím roce se budou moci lidé a organizace ze Středočeského kraje ucházet o finance v rámci participativního rozpočtu.

Prosadit svůj navržený projekt budou moci zájemci na základě nové Výzvy, kterou v druhé polovině září schválila Rada kraje. Stejně jako letos kraj vyčlenil 50 milionů korun. Projekty bude možné podávat již od 1. listopadu 2020 do 31. ledna 2021. Maximální výše podpory jednoho projektu je podle schválené Výzvy 400 tisíc korun, a celková alokovaná částka je rozdělena pro jednotlivé obce s rozšířenou působností (ORP) podle počtu obyvatel.

Projekty mohou navrhovat občané České republiky starší 18 let, každý může navrhovat maximálně dva projekty. Dále příspěvkové organizace zřizované krajem, obce se sídlem na území kraje a neziskové právnické osoby.

(pan)