Dobrovolní hasiči pomáhají potřebným

Foto: KÚSK

V první linii, nebo jí na dohled, jsou často dobrovolní hasiči. Při současné pandemii se podílejí na distribuci ochranných pomůcek a dezinfekce a pomáhají se vším, s čím je třeba.

K jejich činnostem patří například zajištění nákupů, dovozu jídla nebo řešení nezbytně nutných jiných úkonů. Pomáhat mohou také v mimořádných případech, jako je karanténa zaměstnanců nemocnic, ošetřovatelů, záchranné služby a podobně.

„Poskytnutí uvedené výpomoci ze strany dobrovolných hasičů je výhradně na principu dobrovolnosti každého jednotlivce. Vše se koordinuje se starostou příslušné obce, s jehož pomocí jsou kontaktováni představitelé místního sboru dobrovolných hasičů (SDH) k projednání konkrétního požadavku,“ vysvětlila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová /ANO/.

O nasazení rozhoduje starosta obce, která je zřizovatelem jednotky, po dohodě se starostou SDH a velitelem jednotky.

„Pomoci dobrovolných hasičů si velmi vážíme. Při každé krizové situaci, ke které v minulosti došlo, sehráli místní hasiči významnou roli a stejné je to i v této nelehké době. Děkujeme za jejich ochotu nezištně pomáhat,“ uzavřela hejtmanka.

(red)