Starosta píše ministrovi kvůli situaci na trati

iIustrační foto: archiv

Za katastrofální a neúnosnou označil starosta Černošic situaci na zdejší železniční trati. Během srpna takřka všechny vlaky jezdily se zpožděním, nebo byly zcela zrušeny.

V dopise adresovaném Ministerstvu dopravy a Správě železnic žádá, aby vlaky jezdily podle jízdního řádu alespoň od začátku školního roku.

„Vážený pane ministře, vážený pane generální řediteli, naléhavě Vás tímto žádám, abyste se osobně i s využitím všech možností svých organizací zasadili o zlepšení katastrofální situace v provozu osobních vlaků na příměstské lince S7,“ píše Filip Kořínek s tím, že pro mnoho zdejších obyvatel je vlak hlavním a jediným prostředkem hromadné dopravy pro cestu do Prahy za prací, studiem aj.

Podle Kořínka situace během srpna přesáhla všechny meze únosnosti a je do dalšího období neudržitelná. „Apeluji na Vás a žádám jménem občanů Černošic i celého regionu o změnu organizace a harmonogramu prací, řízení vlakového provozu a přijetí dalších možných opatření tak, aby nejpozději od 1. září byla zajištěna dopravní obslužnost v potřebné kapacitě a kvalitě,“ napsal vedoucí muž Černošic.

(pan)