Bezpečnost chodců je často závislá na jednotlivcích

Učitelka převádí děti přes přechod v Řevnicích. Foto: Lucie Hejbalová
Učitelka převádí děti přes přechod v Řevnicích. Foto: Lucie Hejbalová

V současné době, kdy řešíme velké množství aut v obcích a zároveň chceme udržet relativně čisté životní prostředí, je na denním pořádku otázka pro všechny, kteří se snaží tolik nevyužívat auto, chodit pěšky a také třeba naučit děti dojít bezpečně do školy: Kdo je zodpovědný za bezpečnost chodců, jak to s ní u nás vypadá a co můžeme sami zlepšit?


ZODPOVĚDNOST OBCÍ: Úpravy komunikací a chodníků
Obce přistupují k otázce větší bezpečnosti s různou mírou aktivity. Ta se většinou odrážela i v tom, co byli místní zastupitelé ochotni k tématu sdělit. Například v Karlštejně vyjádření odmítli, což může napovídat i o přístupu. Naštěstí žijeme v době, kdy všichni máme šanci něco změnit a aktivní občané nemusejí nechat své zastupitele jen tak v nečinnosti. Podívejme se na obce, které problematiku vstřícně komentovaly. V jednotlivých lokalitách Dolní Berounky přistupují k úpravám pro bezpečnější pohyb chodců rozdílně. Zeptali jsme se představitelů obcí, co se u nich podařilo, třeba se v dalších místech inspirují k větší činorodosti a ke změnám.

Starosta Černošic Filip Kořínek

 • Jste vstřícní k chodcům a jak přistupujete k jejich podnětům?
  Podněty občanů se zpravidla shodují s návrhy města, které jsou posléze realizovány. V našem městě jsme měli hned několik takových míst. Jedno z nich bylo přímo u vlakové zastávky v Černošicích. Tam jsme rozšířili chodník a provedli bezbariérovou úpravu. Další z nich bylo podél hlavní silnice směrem na Vráž. Celý chodník jsme nechali zrekonstruovat. Další z nebezpečných míst, kde řada dětí chodila po komunikaci mezi auty, bylo na trase ze zastávky Černošice-Mokropsy. V loňském a letošním roce jsme zde vybudovali nové osvětlené přechody pro chodce a dva nové chodníky.
 • Jak obec řeší bezpečnost kolem školy/školky?
  Všechny trasy ke školám a školkám se naše město snaží zlepšovat tak, aby byly bezpečné. Proto jsme v nedávné době provedli výstavbu nových pěších tras k MŠ Barevný ostrov, k oběma základním školám, ale i k soukromé školce Ottománek.

Starosta Dobřichovic Petr Hampl

 • Jste vstřícní k chodcům a jak přistupujete k jejich podnětům?
  V rámci probíhajících rekonstrukcí se vždy snažíme o zvýšení bezpečnosti těch cest, jež se opravují. Během uplynulého roku tak byly vybudovány úseky nových chodníků v ulicích U Rokle, Všenorská, 5. května, došlo též k opravě chodníku podél Tyršovy ulice. V plánu je úprava či výstavba dalších chodníků.
  Od občanů přicházejí většinou náměty na dílčí zlepšení v konkrétních lokalitách města. Na základě jejich podnětů bylo třeba osazeno několik zrcadel, která zlepšují výhled řidičů i chodců v některých nepřehledných místech  (například v ulici Generála Pellé, Strmá, křižovatka ulic Tyršova a Svážná nebo ulice Za Mlýnem). Další změny jsou v plánu, hceme opravit chodník na mostě a vybudovat nájezdy, je to jedna z našich investičních priorit, kterou plánujeme provést patrně v jarních měsících.
 • Jak obec řeší bezpečnost kolem školy/školky?
  U školky i školy jsou umístěny zpomalovací prahy. Máme připraven projekt přechodu v ulici Palackého na úrovni nového vodního prvku u školy. Přechod bude řešen formou delšího vyvýšeného zpomalovacího prahu. Místo je ráno velmi frekventované a toto řešení, kromě samotného přechodu, zajistí zpomalení aut přijíždějících z mostu a z centra na most, což by mělo vést ke zvýšení bezpečnosti. Nedávno schválený regulační plán města počítá s rozšířením chodníku v ulici Palackého, jde však o běh na dlouhou trať, protože k rozšířování by mělo postupně docházet pouze v těch místech, kde se vlastníci přilehlých nemovitostí rozhodnou stávající zástavbu zbourat a na jejím místě postavit nový dům.

Starostka Letů Barbora Tesařová

 • Jste vstřícní k chodcům a jak přistupujete k jejich podnětům?
  Dlouhodobě dostáváme podněty na vybudování chodníků v celé obci a doplnění chybějících přechodů. V současné době jsme zadali vypracování projektové dokumentace na výstavbu sítě chodníků spojující cesty ve směru z Karlštejnské ulice do centra obce či ve směru na Řevnice a Dobřichovice, tedy kolem frekventované Pražské ulice.
  Je to další fáze zlepšování dopravní situace v obci v souvislosti s nedávno dokončeným kruhovým objezdem. Projekt by měl být dokonče do konce května tak, abychom stihli zažádat o dotaci. Jakmile vzniknou chodníky, přibudou i přechody pro chodce přes Pražskou ulici u autobusových zastávek, v oblasti kruhového objezdu jsou v plánu dva přechody a pak také mezi pivovarem a nákupním centrem. Na závěr zmíním jednu čerstvou zkušenost. Když jsme chtěli řešit blátivý chodník naproti Lidlu, oslovili jsme majitele pozemků pod tímto chodníčkem, protože obec tento úsek nevlastní, s dotazem, zda by obci odprodali nebo darovali tyto kousky, které byly před lety ustoupeny ve prospěch chodníku. Zároveň jsme vyjednali příslib společnosti Lidl, že přispěje na opravu chodníku na pozemcích, které budou v majetku obce. Obec nechala vypracovat geometrický plán na vydělení pozemků, domluvili jsme schůzky s jednotlivými majiteli. Výsledkem byla pozitivní reakce pouze jediného vlastníka z osmi, ostatní majitelé odmítli o převodu pozemku diskutovat nebo na dopisy vůbec nereagovali. Pokud chodníky v obci mají vznikat a být kvalitní, je třeba spolupráce všech zúčastněných stran.

Místostarosta Řevnic Ondřej Skripnik

 • Jste vstřícní k chodcům a jak přistupujete k jejich podnětům?
  Bezpečný pohyb chodců a seniorů je základním předpokladem kvality života ve městě. Naštěstí mají Řevnice díky svému promyšlenému založení pozoruhodně pravidelnou osnovu uliční sítě a v podstatě jen jednu do tří směrů se větvící tepnu pro tranzitní dopravu. Dílčí změny proto půjdou udělat bez velkých nákladů velmi rychle. Vize bezpečného města, kvalitní koexistence všech druhů pouliční dopravy není nereálná – bude-li k ní dostatečná vůle. V územním plánu si necháváme zpracovat základní koncepci dopravy v Řevnicích. Zároveň chystáme zadání dopravních studií na ulice, kde se plánuje rekonstrukce, propojení s nádražím, oblast kolem škol. Cílem je zklidnění dopravy v obytných zónách, celková kultivace prostředí a bezpečnost chodců v kontaktu s motorovou dopravou. Chodníky a přechody v tranzitním koridoru si vyžádají zvláštní pozornost, stejně jako průjezd náměstím Jiřího z Poděbrad.
 • Jak obec řeší bezpečnost kolem školy/školky?
  Bohužel v minulosti došlo k vyasfaltování silnic kolem škol bez předcházející dopravní studie.  Kolem druhého stupně školy se tak dá po rovném asfaltu jet nepřiměřeně rychle, cestou na první stupeň děti vstupují kvůli úzkým chodníkům nenadále do vozovky, pár dětí na kole kličkuje mezi auty, parkování a zastavování aut je nahodilé. Paradoxem je, že vozíme do školy děti autem, protože se bojíme jiných aut. K neštěstí nedošlo jen díky ohleduplnosti řidičů. Oblast kolem škol by měla být součásti celkové koncepce.

Starosta Všenor Zdeněk Seidler

 • Jste vstřícní k chodcům a jak přistupujete k jejich podnětům?
  V letošním roce jsme vybudovali přibližně 600 metrů nového chodníku včetně dvou míst pro přecházení, doplnili asi 30 nových světelných bodů veřejného osvětlení, zejména u železniční zastávky. Občané se na nás obracejí zejména kvůli opravám povrchu místních komunikací, výměně dopravního značení, s návrhy na vybudování přechodů a snížení rychlosti. Efektivnost změn konzultujeme s odborníky. U přechodů třeba narážíme na platné předpisy, neboť průjezdní komunikace svou polohou či šířkou vybudování přechodu neumožní. S rychlostí je to také hodně problematické, protože řidiči, kteří nerespektují průjezdní padesátku, nebudou respektovat ani třicítku. Vše je o lidech a jejich vůli dodržovat platné předpisy.
 • Jak obec řeší bezpečnost kolem školy/školky?
  V posledních dvou letech došlo za pomoci využití dotací k rekonstrukci příjezdových komunikací ke všem třem školním budovám včetně možných parkovacích ploch. Pro zlepšení průjezdu v ranních hodinách bylo doplněno i dopravní značení podle zpracovaného projektu. To je však opakovaně poškozováno, došlo i ke krádeži jedné značky. Navíc na naši žádost před budovou ZŠ několikrát organizovali průběh ranní dopravní špičky příslušníci policie v Mníšku.

ZODPOVĚDNOST OBČANŮ: rozvážné chování a aktivita
Jak už to bývá, řidiči nadávají na chodce, cyklisty a motorkáře, chodci zase na řidiče, cyklisty a motorkáře, cyklisté zase na motorky, auta a chodce a motorkáři na chodce, cyklisty a auta. Vždy se nakonec dostáváme k tomu, že i když reálně provedené změny obci samozřejmě pomohou, otázka bezpečnosti je závislá na jednotlivých aktérech a jejich bezpečném chování. Každý z nás by si měl odpovědět na otázku, jak se v jednotlivých rolích silničního provozu chová a co by mohl sám u sebe zlepšit. Pokud víme, že nám zastupitelé obce, kde žijeme, nevycházejí vstříc, máme také možnost leccos změnit.

 

CO DĚLAT, KDYŽ NAŠE OBEC NEPOMŮŽE?

Radí plk. ing. Tomáš Lerch, ředitel dopravní policie

 • Mají občané v situaci, kdy provoz na přechodu pro chodce neřídí policista, možnost regulovat dopravu sami?
  Občané se mohou obrátit na úřad obce s rozšířenou působností, který vydává povolení podle § 79 zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. osobám, které mohou zastavovat vozidla  a zajistit tak bezpečný přechod dětí přes silnici v blízkosti školy. V praxi tuto funkci často vykonávají třeba senioři.
 • Obec dostane impuls od občanů, který se týká bezpečnosti, a neřeší jej. Co může občan udělat?
  Obec by tomu měla věnovat pozornost a obrátit se na správce komunikace, aby danou situaci prověřili a případně řešili. Když občan nemá zastání u obce, může se obrátit na policii, kde dopravní inženýr posoudí, jestli je požadavek oprávněný, a může iniciovat změnu. Je ale dobré vědět, že správce komunikace není povinen změnu provést. Dopravní inženýr se většinou snaží najít konsenzus a v případě nákladnějších úprav nasměrovat obce třeba na možnost čerpání prostředků z dotačních programů.
 • Jak můžeme dosáhnout toho, aby byl vybudován chodník v místě, které je nebezpečné?
  Potíž s budováním chodníků spočívá v tom, že jde o velkou investici a jednání jsou náročná. Řeší se například šířka komunikace, vlastnictví pozemků a odvodnění. Pokud jde o skutečně nebezpečné místo, je nejlepší, aby občan, který nepochodí u obce, inicioval setkání zástupce policie, obce a majitele komunikace přímo v místě. Může se pak diskutovat o tom, jestli se třeba dočasně umístí bezpečnostní prvky, sníží rychlost a postupem času se například díky dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury situace vyřeší.

ZODPOVĚDNOST DO BUDOUCNA: Vychovejme děti (i sebe) k bezpečnosti
Zástupci škol se většinou shodují v tom, že těžkosti reálné bezpečnosti kolem školních budov, pokud jde o kroky ze strany obcí, jsou většinou řešeny uspokojivě, případně se pracuje na tom, aby ke změnám došlo. V současné době je z jejich pohledu často problematické to, že rodiče vozí děti do škol autem a před školami tak vzniká nepřehledná situace, která ohrožuje chodce. Opět se tedy dostáváme k tomu, jak každý sám za sebe řešíme vlastní přístup a chování. Představitelé škol mají také stejný názor na jednu zásadní věc: Bezpečnost dětí je otázkou výchovy. Například Pavlína Seidlerová, ředitelka Základní školy v Řevnicích, to shrnuje slovy: „První a základní povinnost při zajištění bezpečnosti je na rodičích. Ti s dětmi tráví hodně času a jsou jim příkladem. Měli by nastavit dětem základní bezpečnostní návyky a schopnost vyhodnotit nebezpečnou situaci. Výchova v rodině pak může dobře fungovat v součinnosti s výchovou ve škole.“

Obecným problémem je to, že mnoho rodičů nemá na své děti tolik času, a tak zodpovědnost za výchovu přehazují na školu, dodává Seidlerová.  Stejný pohled na význam výchovy v rodině má také Martin Farář, ředitel BESIP: „Vezměte si, kolik času tráví děti ve škole a kolik v rodině. Naučit děti chovat se bezpečně je otázkou neustálého opakování a tréninku a to škola při výuce ve skupině nemůže zajistit. Škola určitě dává základ, jak věci řešit, ale rodina učí děti, jak se mají chovat v praxi. Stejně jako třeba z autoškoly můžeme odejít se základy, pak musíme hodně trénovat a opakovat. Každý rodič by se proto dětem měl alespoň chvíli denně věnovat,  to se ovšem netýká jen bezpečnosti,“ radí Martin Farář. Není divu, když se pak stává, že děti bezhlavě přebíhají silnici zcela mimo přechod, jako například na náměstí v Řevnicích. Je na každém z nás, aby si sáhl do svědomí, jestli jdeme dostatečně příkladem. „Paradoxem je, když děti získají ze školy znalosti, podle nichž se chtějí chovat, ale rodič pak třeba přejde na červenou, dítě se ohradí a dostane vynadáno. Rodiče musejí jít dětem příkladem. Děti potřebují situace zažít a umět je opakovaně vyřešit,“ dodává Farář. Pro zodpovědné rodiče jsme získali tipy na výchovu k bezpečnosti podle Martina Faráře.

SEDM TIPŮ pro výchovu dětí k bezpečnosti v silničním provozu

 1. Definovat nebezpečí a nebezpečné situace z hlediska dopravy, postupně je popsat a rozebrat s ohledem na věk dítěte.
 2. Soustavně vysvětlovat při každodenních aktivitách, například při cestě MHD nebo jízdě autem.
 3. Rozebrat možné hrozící následky špatného zvládnutí dopravních situací (s následkem úrazu, smrti); podat návod, jak se v takových případech správně zachovat.
 4. Nacvičovat trasy v nejbližším okolí – do MŠ, ZŠ, na kroužky, k babičce atd. – komentovat kritická místa a naučit správné zvládnutí možných úskalí.
 5. Nacvičovat ovládání emocí a citových projevů dítěte, které mají vliv na následné rozhodnutí a jednání dítěte. Jde o situace, kdy se například dítě bezmyšlenkovitě rozběhne za kamarádem na druhé straně ulice.
 6. Nenásilně a opakovaně trénovat s dětmi při výletech nebo hře. Můžeme například nechat dítě v roli „lídra“, tedy aby jako první dělalo jednotlivé úkony a rozhodnutí.
 7. Především za všech okolností jít správným příkladem a postupně tak rozvíjet a zvyšovat jednotlivé kompetence dítěte (rozhlédnutí na přechodu, přecházení, řízení se světlenou signalizací apod.).

(lh)