Královský průvod vyrazí na počátku června

Foto z minulého ročníku: Roman Albrecht

Třináctý ročník Královského průvodu proběhne v pátek 1. a v sobotu 2. června. Pořádá ho město Dobřichovice a opět se koná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje.
Císař Karel IV. se svou chotí královnou Alžbětou Pomořanskou, s rytíři, jezdci a dalšími příslušníky královského dvora vyjede v sobotu 1. června z Radotína. Poté přes Černošice a Mokropsy dorazí do Dobřichovic, kde přenocuje.

V neděli 2. června se z Dobřichovic vydá přes Lety, Řevnice, Zadní a Hlásnou Třebaň na Karlštejn, aby v kapli sv. Kříže společně s poselstvem vévody Štěpána II. slavnostně uložil korunovační klenoty. Vše o Královském průvodu najdete na webu PruvodKarlaIV.cz.

(red)