Soutěž na vodě přinese Osovská regata

Foto: z archivu KOS

OSOVEC – Soutěž netradičních plavidel a další vodní hrátky se každoročně v létě konají na koupališti v Osovci. Letošní ročník proběhne 12. srpna od 14 hodin a bude končit až v pozdních nočních hodinách.

Tradiční soutěže na vodě organizuje místní Kulturní a okrašlovací spolek KOS Osov. Součástí je také hudební produkce a občerstvení.