Školáci se zábavnou formou dozvědí o životě a díle Komenského

Kostel svaté Ludmily a Kateřiny na Tetíně Foto: Lucie Hochmalová

TETÍN – Kdo byl Jan Amos Komenský, jaká byla jeho doba nebo jaké byly jeho myšlenky i cesty po světě? To vše se mohou dozvědět žáci prvního stupně základních škol z Berounska. V rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Beroun IV. je s tím seznamuje vzdělávací program nazvaný Labyrintem světa k srdci J. A. Komenského. Třídy se v jeho rámci vydávají do Komunitního centra sv. Ludmily na Tetíně.

Jde o jednu z mnoha akcí, která se od začátku roku v rámci projektu konají. Projekt MAP IV. nabízí rovněž semináře pro školáky i pedagogy. Tradičně velký zájem je o vzdělávací výcvik na téma Cestou vlastního rozvoje, který pro učitele základních škol Berounska vede uznávaný lektor Michal Dubec. Pro pedagogy z mateřských škol byly určeny intenzivně interaktivní workshopy vedené akreditovanou lektorkou sociálně-psychologických a speciálně pedagogických dovedností Evou Burdovou.

V rámci MAP IV. se konala tradiční recitační přehlídka, které se zúčastnilo více než sto dětí ze sedmi mateřských škol. Formou zážitkového vzdělávání v současné době probíhají v mateřských školách programy na podporu rozvoje digitální gramotnosti, logického a informatického myšlení. Učitelé se v rámci společného školení v dubnu nejprve dozvěděli, jak zábavnou a praktickou formou vybraná témata mohou probírat s dětmi, jak je srozumitelně provést světem internetu a jak s nimi mluvit o sdílení osobních informací. Následně se ve více než dvacítce přihlášených školek konají na toto téma projektové dny.