Kraj chce podpořit navyšování kapacit základních a mateřských škol

Foto: Lucie Hochmalová

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Počet dětí, které se hlásí do řevnické základní školy, opět vzrostl. V září by se měly otevřít již čtyři první třídy. Město se základní školou se nyní rozhodlo zpřísnit pravidla pro přijetí jak prvňáků, tak i žáků 5. a 6. tříd.

V úvahu připadá podmínka trvalého bydliště nejen dítěte, ale i rodičů nebo vlastnictví či nájem nemovitosti. I tak se město podle starosty nevyhne dalšímu navýšení kapacity.

Důležitost navyšování kapacit základních a mateřských škol, a to především v oblastech, kde je přetlak o místa ve školách a školkách značný, si uvědomuje i Středočeský kraj. Jeho radní již schválili pokračování dotačního programu Podpory rozvoje a obnovy základních a mateřských škol. Na tematické zadání „Podpora rozvoje a obnovy základních a mateřských škol“, který spadá pod Středočeský Infrastrukturní fond, bude alokováno 25 000 000 Kč. Žádat o dotaci mohou obce a dobrovolné svazky obcí od 10. června do 27. září 2024 prostřednictvím internetové aplikace eDotace na webu Středočeského kraje. Maximální výše dotace pro projekty podpořené z MŠMT činí 10 000 000 Kč, pro projekty podpořené z MMR částku 2 000 000 Kč.