Semináře pro žáky a učitele z Berounska spějí zdárně do finále

Ilustrační foto: ICP

BEROUNSKO – V květnu pokračují besedy a semináře určené pro žáky a učitele z Berounska v rámci projektu MAP ORP Beroun II. Čtyřletý projekt tak úspěšně spěje do finále.

Koncem dubna se v rámci projektu konala recitační přehlídka, které se účastnilo na 130 dětí z několika mateřských škol. Kromě těch berounských jsou v recitačním klání zastoupeny i mateřinky z okolních obcí, například Svinař, Vráže, Kublova či Srbska. Do prázdnin budou pokračovat oblíbené exkurze v rámci projektů Regionální vlastivěda a Po stopách svaté Ludmily. Konat se budou také vzdělávací programy pro talentované a nadané žáky základních škol, takzvané Objevitelské soboty. Na podporu rozvoje polytechnického vzdělávání je určen vzdělávací program Termovize do škol, který pro školy připravili lektoři z výzkumného centra Nové technologie při Západočeské univerzitě v Plzni.