Řevnická univerzita 3. věku začíná opět v září

Oblíbená Univerzita 3. věku se po prázdninové pauze znovu otevře v Řevnicích. Kurzy probíhají v řevnickém kině a jsou zastřešeny Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.

Více než 40 studentů starších padesáti let se schází každých 14 dní v kinosále, aby načerpali vědomosti z oblasti kultury, umění, historie a dalších témat, které si sami vyberou. Podzimní semestr bude věnován českým dějinám a jejich souvislostem. Podrobnosti zjistíte a přihlášky můžete odevzdat 12. září v 10 hodin v Kině Řevnice.

(pan)