Řevnice v rozpočtu počítají s investicemi

Foto: archiv

Většina obcí v dolním Poberouní má již schválený rozpočet na rok 2019. V Řevnicích je tomu také tak, zastupitelstvo ho schválilo ještě před vánočními svátky, stejně jako v Berouně.

Pro schodkový rozpočet krytý přebytky z minulých let hlasovalo 9 koaličních zastupitelů z 12 přítomných zastupitelů. Podle starosty Smrčky je rozpočet investiční. Počítá se v něm s finanční spoluúčastí na čtyři nákladné projekty, kterými je pokračování výstavby kanalizace a vodovodu, modernizace sběrného dvora. Vypisovat se budou i soutěže na dodavatele revitalizace přednádraží a rekonstrukci školy.

Také berounští zastupitelé na svém jednání 19. prosince schválili rozpočet města na rok 2019. Rozpočet počítá s příjmy i výdaji ve výši přes 721 milionů korun a je koncipován jako vyrovnaný. Součástí rozpočtu je úvěrový rámec ve výši 120 milionů korun. Kompletní rozpočet najdou zájemci na webových stránkách města v záložce úřední deska.

(pan)