Řevničané mohou získat kompostéry zdarma

Foto: archiv
Foto: archiv

Řevnice letos zažádají o dotaci z Operačního programu životního prostředí na nákup zahradních kompostérů. Zájemci je budou moci získat zdarma po absolvování školení v druhé polovině března.
Legislativa nařizuje obcím v České republice oddělený sběr bioodpadů produkovaných na jejich území a město Řevnice se rozhodlo jít cestou předcházení vzniku odpadů cestou domácího kompostování.

Občané mají jedinečnou příležitost získat kvalitní zahradní kompostér bezplatně. Stačí absolvovat školení o domácím kompostování, které proběhne 24. března v 18 hodin v Kině Řevnice a zapsat se na listinu zájemců. Tato listina bude k dispozici po skončení školení. Občané se dozví, jaká jsou specifika kompostování v zahradních kompostérech, jak je celý proces rychlý, na jaká pravidla je třeba dbát a dozví se i podmínky získání zahradnického pomocníka.

V případě velkého zájmu bude možné se o kompostéry přihlásit i dodatečně u paní Bc. Moniky Vaňkové na emailu vankova@revnice.cz.

Ruch Řevnice