Ředitelé škol z Berounska budou jednat

Ilustrační foto: archiv

Informace o možnostech získání neinvestičních dotací pro školy budou hlavním bodem programu setkání ředitelů základních, mateřských a uměleckých škol na Berounsku. 

Schůzka institucí, které se zapojily do projektu Místního akčního plánu vzdělávání, se koná ve středu 13. února v budově MěÚ Beroun. Ředitelé mateřských škol budou jednat od 10 hodin. Začátek setkání ředitelů ZŠ a ZUŠ je naplánován na 13. hodinu.

Ředitelé získají hlavně informace o možnostech získání neinvestičních finančních prostředků v rámci výzvy Šablony II. Jejich cílem je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe. Pomáhá také školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání.

(pan)