Přejezd ve Velké Chuchli zmizí, nahradí ho nadjezd a podchod

Vizualizace nadjezdu ve Velké Chuchli Foto: Správa železnic

VELKÁ CHUCHLE – Blíží se stavba nadjezdu nad železniční tratí 171 ve Velké Chuchli. Správa železnic už vypsala soutěž na stavbu, která bude stát 474 milionů korun. Nyní je v místě budoucího nadjezdu zatím nebezpečný přejezd.

Součástí stavby bude také podchod pro pěší v místě současného přejezdu. „Plánovaný podchod bude situován pod současnou silnicí, která vede přes trať, a v době, kdy je tato komunikace plně využívaná, není možné podchod postavit a otevřít pro pěší,“ uvedl už v únoru starosta Velké Chuchle Viktor Kobes na stránkách radnice.

V první etapě prací dojde k výstavbě silničního nadjezdu. Povede ze Starochuchelské ulice přes koryto potoka Vrutice po nově zrekonstruované ulici Nad Drahou, která bude na straně železnice podepřena novou opěrnou zdí. Zhruba v místě křížení ulice Na Mrázovce s ulicí Nad Drahou mimoúrovňově překročí železniční trať a vyústí v Mezichuchelské ulici. Nadjezd bude doplněn po jedné straně chodníkem pro pěší. V další etapě bude vybudovaný podchod pro pěší, čímž dojde k definitivnímu zrušení stávajícího čtyřkolejného přejezdu. Realizace akce se předpokládá v letech 2024 až 2026. Její dokončení přinese výrazné zvýšení bezpečnosti silničního i železničního provozu.

V minulých letech se dlouho diskutovalo, zda by měl být na trati vybudován podjezd, nebo nadjezd. Hotovo mělo být už během modernizace úseku trati mezi Smíchovem a Radotínem, ale zastupitelstvo Chuchle se neshodlo, co by zde bylo vhodnější. Nyní už je tedy situace vyřešená, stavět se bude nadjezd.

Vizualizace nadjezdu ve Velké Chuchli Foto: Správa železnic

Zdroj: zdopravy.cz