Povodí Berounky je rizikové, zaznělo v Srbsku

Ilustrační foto: archiv
Ilustrační foto: archiv

Členové pracovní skupiny pro prevenci a zmírňování následků povodní se sešli se zástupci obcí Regionu Dolní Berounka a Petice pro realizaci protipovodňových opatření na Dolní Berounce. Ta se stala hlavním tématem výjezdního zasedání, jež proběhlo 29. ledna 2015 v Srbsku.

Pracovní skupina pro prevenci a zmírňování následků povodní jednala o zřízení středočeského povodňového fondu, o realizaci přehrady Křivoklát a hlavně diskutovala o protipovodňových ochranách v oblasti povodí Berounky, které kraj považuje za prioritní.

„Nyní probíhá II. etapa plánování v oblasti vod a je zveřejněn návrh plánů povodí a pro zvládání povodňových rizik k připomínkám. Kraj má již od roku 2008 zpracovánu Koncepci protipovodňových opatření Středočeského kraje, která hodnotí povodí Berounky jako jedno z nejrizikovějších. V povodí se nachází 32 lokalit s nedostatečnou ochranou před povodněmi,“ řekl Marek Semerád, předseda pracovní skupiny a náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí.

Zástupci kraje a Povodí Vltavy informovali o připravovaných studiích, týkajících se povodí řeky, a možnostech financování protipovodňových opatření. Zástupci obcí přednesli své priority a požadavky na protipovodňová opatření. „Kraj vypracuje studii odtokových poměrů i s návrhem protipovodňových opatření na dolním toku Berounky – a to od Berouna až po soutok s Vltavou,“ uvedl Marek Semerád. Další jednání proběhnou v květnu, a to opět v Srbsku, které bude koordinovat další postup.

Účastníci lednového zasedání debatovali také o zřízení středočeského povodňového fondu. „Vypsání tohoto fondu je dobrou zprávou pro všechny obce, které mohou mít problémy v případě povodně. Zejména dotace na projektovou přípravu považuji za důležitou. Získání 95 % příspěvku na projektovou přípravu jistě obcím pomůže v rozhodování, zda se zabývat otázkou preventivních opatření před povodněmi. Věřím, že díky ní se usnadní a snad i urychlí příprava protipovodňových opatření ve středočeských obcích,“ vysvětlil krajský zastupitel Miloslav Šmolík.

(red)