Poradna pro rodiče s dětmi možná nebude

Ilustrační foto: archiv

Vznik nové pedagogicko-psychologické poradny v Černošicích je z důvodu nedostatku specialistů ohrožen. Nejbližší poradnu přitom rodiče s dětmi z dolního Poberouní mají až v Králově Dvoře.
Navíc je kapacitně pro region nedostačující. Podle starosty Černošic Filipa Kořínka chtělo město vybudovat od příštího roku pedagogicko-psychologickou poradnu pro celý širší region v prostoru dnešní pošty. „Vedení Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje, pod kterou by spadala, se obává, že za současné situace na trhu práce by ji nemuselo být schopné kvalitně obsadit,“ napsal Kořínek v černošickém zpravodaji. Současně vyzval, aby se případně hlásili zájemci s potřebnou odborností, kteří by mohli tuto práci vykonávat.

(pan)