Všenorští se vyslovili proti rozsáhlé výstavbě

Foto: Petra Stehlíková

Kromě prvního kola volby prezidenta proběhlo ve Všenorech referendum, které mělo rozhodnout o bytovém rozšíření obce. Výsledky hovoří jasně – místní obyvatelé chtějí bytovou výstavbu omezit.

V obci je celkem 1325 voličů. Hlasovat přišlo 891 obyvatel z toho 884 hlasů bylo platných. Výsledek hovoří jasně. Zachování části lokality Plzeňka ve stávajícím stavu, tedy pro sportovně rekreační využití, si přálo 747 lidí oproti 131. Podobně se obyvatelé vyjádřili v další otázce týkající se Plzeňky, která řešila zabránění výstavby jiných budov pro bydlení než rodinných domů v určitém počtu (706/171).

Výstavbu pouze rodinných domů řešil také třetí dotaz, tentokrát ale v areálu Krijcos – 698 hlasů bylo pro a 179 proti. Poslední dotaz pojednával o tom, zda by si obyvatelé na několika místních lokalitách přáli takovou zástavbu, aby zapadla do současného konceptu obce (byly zde vypsány konkrétní požadavky na výšku budov apod.). Členové komise napočítali 695 kladných a 176 záporných hlasů.

(red)