Místo u řeky ladí detaily, na opravu čeká jen lávka

Foto: Jana Hejrová, MČ Praha 16
Foto: Jana Hejrová, MČ Praha 16

Radotínští letos žili stavbou u Berounky nazvanou Místo u řeky. Skončila sice na konci září, ale ještě v prosinci přibyly novinky a ladily se důležité detaily, například informační tabule či cykloturistická mapa.

V centrální části, odkud je výhled na řeku, nyní najdeme velkou informační tabuli s historií Radotína. Pod schody pak geozídku s ukázkami hornin typických pro lokalitu Radotína a nejbližšího okolí – Lochkova, Slivence či Kosoře.

Jsou zde různé druhy mramoru včetně leštěného červeného, který byl použit jako obklad Smíchovského nádraží, ale i nábrus ortocerového vápence z Mramorového lomu (jde o leštěnou černou desku s kontrastními bílými schránkami hlavonožců), kostky z černého vápence z Černé rokle dokumentují využití tohoto materiálu na mnoha pražských dlažbách.

Výjimečná je geologická výstava trilobitů z radotínského okolí. Exponáty pocházejí ze sbírek Mgr. Štěpána Raka ml., na textech se podílela Letopisecká komise Radotín. „Geozídku navrhl a realizoval autor Místa u řeky architekt Schlitz. Ve spolupráci se Štěpánem Rakem mladším unikátně doplnili již tak výjimečné místo, které právem získává jen slova uznání příchozích. Od prvního návrhu uběhlo už dlouhých sedm let, ale jak říká Jan Schlitz, každá věc chce svůj čas a v případě Místa u řeky se jeho slova jen potvrzují,“ sdělil zástupce starosty Miroslav Knotek.

Návštěvníci si nově mohou prohlédnout velkoformátovou tabuli s historií cementárny, do budoucna přibudou i radotínské mlýny.

Rakův podrobnější text o geologii Radotína a okolí naleznete na webových stránkách místních letopisců www.letopisciradotin.cz.

Protože okolo řeky vede významná cyklotrasa do Černošic, projekt myslel i na cykloturistickou mapu. Všechny tabule obsahují QR kódy, díky kterým si všechny informace můžeme stáhnout do mobilních telefonů.

Novinkou je cesta také cesta, která propojuje ulici Nad Berounkou až ke „křižovatce“ – vedoucí ke hřbitovu, venkovní posilovně, nebo k vodě. „Osvětlená a vyštěrkovaná pěšina je další součástí úprav. Ty budou pokračovat, jakmile se vyřeší majetkové vztahy ke skleníkům, které nejsou v majetku městské části. V plánu je parková úprava prostoru navazující na Místo u řeky. Na jaře zde vysadíme další platany a instalujeme nové lavičky,“ vysvětlil radotínský starosta Karel Hanzlík.

Během listopadu Římskokatolická farnost Praha – Radotín rekonstruovala ohradní zeď kolem kostela sv. Petra a Pavla. Vysadily se zde také čtyři tvarované platany. Radnice na tuto část přispěla 100 tisíci korunami.

Projekt Místo u řeky musel být kvůli evropským dotacím ukončen letos na podzim a nemohl čekat na rekontrukci lávky přes řeku. Ta je stále provizorně podepřená a v budoucnu by ji měla nahradit zcela nová konstrukce. Tu zajišťuje přímo hlavní město.

(red)