Radotínská radnice investuje 15 milionů do Sídliště

Foto: MČ Praha 16
Foto: MČ Praha 16

Na radotínském tzv. starém Sídlišti probíhají čtyři rozsáhlé stavební akce v domech v majetku Městské části Praha 16.

V září bylo dokončeno zateplení posledních obecních bytových domů – Sídliště čp. 1074 a 1075. Firma Alegra s.r.o., která práce prováděla, odevzdala stavbu zpět investorovi téměř o měsíc později. Z toho důvodu byla konečná platba snížena o smluvní penále. Dům byl zateplen stejně jako všechny předchozí – obkopal a odizoloval se suterén, stěny i střechy domů se zateplily polystyrénem, na přiléhající komínové těleso byla použita minerální vata. Konečný nový plášť tvoří na střeše plech, na stěnách tenkovrstvá probarvená omítka. Po montáži dešťových svodů, parapetů a hromosvodu se ještě dokončoval úklid okolí, byla provedena rekultivace zelených ploch a instalována byla nová osvětlení vstupních dveří.

Další práce proběhly koncem léta před vchodem do domu čp. 1079. Vysoká podesta nad zastávkou autobusu Sídliště Radotín potřebovala opravit sklon, izolace, odvodnění i povrch. Vzhledem k tomu, že doposud zde voda při dešti tekla směrem k domu, prostupovala vlhkost skrz dožité izolační vrstvy do suterénu přilehlého domu i do místností pod samotnou podestou. Proto se po sejmutí nášlapné vrstvy obrátil sklon terasy, položily se nové izolace a k zábradlí byl vložen podélný odtokový žlab. Nakonec byla na celou podestu položena nová keramická dlažba. Půlmilionová investice šla z rozpočtu Městské části Praha 16, práce prováděla firma Novis.

Dokončena byla i instalace odvětrávacích jednotek, které udržují na normálu hladiny radonu v domech, které byly postaveny z nevhodného materiálu. Ty ještě čeká kontrolní měření, které bude provádět Státní ústav radiační ochrany v druhé polovině října.

„První radotínské sídliště bylo postaveno v šedesátých letech minulého století. Jak se později ukázalo, v některých případech i ze závadných stavebních komponent, jež mohou mít vliv na zdraví nájemníků bytů, proto tyto investice považujeme za nezbytné,“ uvedl starosta Městské části Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík.

Ještě několik dní bude probíhat poslední z technických proměn – decentralizace vytápění. V září byly zahájeny práce na změně zásobování teplem a teplou vodou. Příprava vody pro jednotlivé objekty se posouvá až ke konečným uživatelům, místo jednoho centrálního výměníku bylo instalováno 12 objektových předávacích stanic. Ty dokáží daleko lépe reagovat na kolísavé odběry v tom kterém domě a navíc odečty budou probíhat přímo na patě tohoto zařízení. Z toho plyne pro jednotlivé byty jak finanční úspora, tak i jistota kvality.

V celkovém součtu Městská část Praha 16 investuje za uvedené akce 15 milionů korun.

(red)