V Radotíně v oblasti Viniček jsou dopravní změny

Ilustrační foto: archiv

Zahájení autobusové dopravy v oblasti Viniček si vynutilo některá dopravní omezení. Nejpodstatnější změnou je zjednosměrnění Zdické ulice ve směru od Vojetické ke Karlické.
Zároveň je ve vybraných lokalitách ulic Na Viničkách a Zdická omezeno parkování, aby zde mohla linka číslo 248 projíždět a zastavovat. V obou ulicích byly také rozšířeny chodníky v místech zastávek.

Omezení platí od 30. srpna. Na hladký provoz by měli průběžně dohlížet pražští městští policisté.

(red)