Město Černošice vyhlásilo granty na rok 2021

Ilustrační foto: Město Černošice

ČERNOŠICE – Pořadatelé kulturních a společenských akcí, místní organizace pracující s mládeží nebo poskytující sociální služby v Černošicích mají opět možnost žádat o granty z rozpočtu města na rok 2021. Žádosti lze odevzdávat do 5. února 2021 do 12 hodin.

Granty se udělují v těchto oblastech:

  • Kultura (jednotlivé projekty)
  • Práce s mládeží (činnost i jednotlivé projekty)
  • Sociální

Podmínkou pro zařazení žádosti do grantového řízení bude pro žadatele, kteří žádají opakovaně, řádné vyúčtování přidělené dotace za rok 2020 odevzdané nejpozději do pátku 29. ledna 2021.

Kontaktní osobou pro granty v oblastech kultury a práce s mládeží je Pavla Nováčková, pavla.novackova@mestocernosice.cz, v případě sociální oblasti kontaktujte Moniku Lípovou na monika.lipova@mestocernosice.cz. Žádosti můžete doručit též poštou na adresu MěÚ v Černošicích.

Více informací, podmínky grantů a formuláře žádostí najdete na webu Města Černošice www.mestocernosice.cz.