Vánoční koncert vznikl i díky DOBNETu

Foto: Petra Stehlíková

DOBŘICHOVICE – Vánoční koncert „Gaudete – Radujte se“ určitě potěší na Štědrý den mnoho lidí. Jak ale koncert vznikal? Máme pro vás vzpomínky aktérů a zajímavosti o natáčení.

Koncert vznikl díky iniciativě Františka Běhounka ze souboru Ludus Musicus. „Adventní koncert pořádáme každý rok, letos jsme bohužel nemohli hrát naživo, a tak jsem oslovil pana starostu Petra Hampla, zda bychom nemohli udělat koncert online. Pan starosta byl velmi vstřícný a velmi nám pomohl, moc mu tímto děkujeme, samozřejmě i městu Dobřichovice,“ sdělil František Běhounek. Podle něj byla spolupráce se všemi aktéry při nahrávání bezvadná a profesionální. Natáčení se ujal DOBNET.

Koncert se natáčel v neděli 6. prosince v kapli svatého Judy Tadeáše v Dobřichovicích. „V kapli byla v ten den o poznání větší zima než venku. Přiznám se, že když jsem měl promluvit před samými hudebníky, měl jsem docela trému, ale nakonec vše proběhlo v naprosté pohodě, především díky profesionalitě pana Františka Běhounka, jemuž bych chtěl za přípravu koncertu moc poděkovat,“ uvedl dobřichovický starosta Petr Hampl, který rovněž moc děkuje pánům Svejkovskému a Havlíčkovi za technické zabezpečení natočení koncertu. „V době covidové nám technika alespoň takto zprostředkovává kulturní zážitky, bez kterých si život v Dobřichovicích nedokážeme představit. Věřím ale, že příští rok si již koncert budeme moci opět poslechnout naživo,“ dodal Petr Hampl.

A jak natáčení popsal kameraman a střihač Vladimír Svejkovský? Podle něj byl původní časový odhad tři hodiny, ale nakonec se natáčelo pět a půl hodiny. „Mysleli jsme, že koncert natočíme v jednom tahu. Opak byl pravdou, některé písně a vstupy řečníků se i několikrát přetáčely. Sled písní a vstupy řečníků určil pan Běhounek,“ řekl Vladimír Svejkovský, jemuž pomáhal Olda Burda ml. Natáčelo se na dvě kamery (jedna na celky, druhá na detaily) a na tři mikrofony. „Byla to příjemná práce jak na place (až na tu zimu jak u polárního medvěda), tak i ve střižně. Komunikace s panem Běhounkem byla naprosto bezproblémová – řeklo se a bylo.“

Pro pana Svejkovského ovšem natočením koncertu práce neskončila, dalších asi deset hodin strávil ve střižně. „Musel jsem sestříhat záběry ze dvou kamer tak, aby to bylo okulibé, další čas zabraly zvukové korekce a nasazení titulků. Když jsem měl všechno hotové, přišlo se na to, že některá jména v titulku jsou špatně, to jsem musel opravit. Ale to se děje vždycky. Dílko má zhruba 47 minut a stojí za to ho vidět. Je to krásný počin,“ doplnil Vladimír Svejkovský.

Přípravu koncertu zachytila na fotkách Petra Stehlíková.

Nezbývá než vám popřát krásný zážitek z koncertu.