Lety obnoví dopravní značení

V rámci jednotlivých etap bude v obci doplněno a obnoveno dopravní značení.
Vítězem soutěže o tuto veřejnou zakázku se stala plzeňská firma Silnice Chmelíř, s. r. o. Součástí prací bude i obnova podélného značení na cyklostezce, kde v oblasti obytných zón a u srubu přibudou také zpomalovací pásy jako reakce na neohleduplnost projíždějících cyklistů.

(lp)