Křižovatka v Letech u mostu je po opravě bezpečnější pro cyklisty

Nová křižovatka v Letech Foto: Petra Stehlíková

LETY – Rekonstrukce křižovatky u mostu v Letech je hotová. Křížení ulic Pražská – Řevnická – Na Kovárně je nyní bezpečnější nejen pro řidiče aut, ale hlavně pro projíždějící cyklisty.

Práce na rekonstrukci byly zahájeny v polovině dubna a skončily v pondělí 27. května. Stavba řešila rekonstrukci stávajících chodníků, doplněny byly nové stezky pro chodce a přejezd pro cyklisty, upraven byl i stávající přechod a nové je veřejné osvětlení přechodů. Na řevnické straně mostu bylo vyměněno bezpečnostní hrazení u nástupu na cyklostezku. Doplněno bylo také odvodnění celé křižovatky do stávající dešťové kanalizace.

Na tuto akci s názvem „Kolizní místo pro cyklisty v Letech, křižovatka Pražská-Řevnická-Na Kovárně“ získala obec Lety dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury v hodnotě přes 400 tisíc korun. Na projektu spolupracovaly obec Lety a Středočeský kraj.