Kraj vyčlenil přes tři miliony na dotační managementy

Ilustrační foto: archiv

Krajský úřad chce v následujícím roce systematicky podporovat takzvané destinační managementy, jejichž úkolem je povzbudit v jednotlivých regionech turistický ruch.

V dolním Poberouní a na Podrbdsku se obce zapojily například do nově vzniklé destinační agentury Brdy. V rámci svého rozpočtu vyčlenil kraj pro rok 2020 na jejich fungování a rozvoj částku ve výši 3,5 milionu korun. Dotace může za předem daných podmínek dosáhnout výše od 50 tisíc do 300 tisíc korun na jeden projekt.

„Program je připraven na částečnou úhradu nákladů na fungování a rozvoj organizací destinačního managementu. Úkolem destinačních managementů je propojit veřejný a soukromý sektor a vytvořit společnou a zároveň dostatečně atraktivní nabídku služeb pro turisty, kteří se danou lokalitu rozhodnou navštívit,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler s tím, že Programu na podporu rozvoje destinačních managementů Středočeského kraje pro rok 2020 bude ještě projednávat zastupitelstvo 25. listopadu.

(pan)