Kraj uvolnil finance na projektovou dokumentaci pro stavbu gymnázia v Černošicích

Ilustrační foto: ICP

ČERNOŠICE – Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo koncem loňského roku rozpočet na rok 2023, ve kterém je alokovaná také částka potřebná na zpracování projektové dokumentace pro stavbu krajského gymnázia v Černošicích.

Město Černošice již pro krajské gymnázium nabídlo městský pozemek a u architektů nechalo zpracovat ověřovací studii. Gymnázium by mělo vyrůst na pozemku lemujícím ulici Radotínská, která je hlavní spojnicí Černošic s Prahou a okolními obcemi.

V okrese Praha – západ je velký nedostatek míst na středních školách a gymnáziích. Zatímco podle počtu obyvatel ve věku 15 až 18 let připadají třeba na Příbramsku, Kutnohorsku či Rakovnicku na jedno místo na tamním gymnáziu tři děti, na Praze – západ je na jedno místo rekordních 15 dětí.