Kraj řeší, jak hospodařit s vodou

Foto: archiv

Koncepci udržitelného hospodaření s vodou ve Středočeském kraji vytvoří pro kraj Česká zemědělská universita díky uzavřenému memorandu o spolupráci.

To kraji umožňuje využít odborných znalostí a výzkumných kapacit České zemědělské university. „Pořízení této koncepce bychom chtěli financovat prostřednictvím individuální dotace v celkové hodnotě 11 795 000 korun,“ uvedl náměstek pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera s tím, že o poskytnutí částky musí rozhodnout zastupitelé kraje.

Cílem koncepce mimo jiné je vyhodnotit na základě platných územních plánů hydrologickou zranitelnost krajiny kraje, především s ohledem na retenční schopnost krajiny. Provede se i analýza průměrných měsíčních odchylek zásob vody v půdě od dlouhodobého normálu.

Výstupem koncepce by měl být návrh udržitelného hospodaření s vodou v krajině na celém území kraje.

(pan