Kraj chce pomoci s počtem míst v mateřinkách

Ilustrační foto: archiv

Situace nedostatečného počtu míst v mateřských školách je ve Středočeském kraji kritická. Středočeští radní proto chtějí pomoci s rozšířením kapacity mateřských školek.

Podle údajů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebylo v září loňského roku vyhověno ve středních Čechách celkem 6 856 žádostem o přijetí dítěte do mateřské školy. „Snižování počtu nepřijatých dětí, podpora výstavby a modernizace školek je proto jednou z priorit naší krajské koalice,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová s tím, že ze zmapované situace v kraji vyplývá, že je zapotřebí výrazně posílit dotační tituly, které umožní situaci efektivně řešit.

„Shromáždili jsme celkem 77 projektů, které mají za cíl vybudovat buďto nové zařízení, nebo rozšířit kapacity stávajících budov v hodnotě přesahující 1,2 miliardy korun. Všechny se nacházejí ve vysokém stupni rozpracovanosti, takže je velká šance, že budou moci být realizovány po získání finančních prostředků co nejrychleji,“ informoval Věslav Michalik, radní pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje včetně evropských fondů a rozvoje venkova.

Jde o projekty, které byly již zaregistrovány do výzvy programu Integrovaných teritoriálních investic (ITI), nepodpořené projekty podané do individuální výzvy IROP a zcela nové projekty, které dosud nebyly předloženy do žádného z uvedených programů. „Tento seznam jednoznačně dokazuje obrovský převis připravených projektů, pro něž není zajištěno financování z dotačních zdrojů,“ konstatoval radní Michalik.  Poukázal na to, že jen v rámci výzvy ITI bylo zaregistrováno 44 projektů v objemu necelé jedné miliardy korun, přičemž alokace činila pouhých 300 milionů korun. To znamená, že může být podpořeno pouze 10 až 12 projektů.

(red)