Druhá vlna kotlíkových dotací skončila

Ilustrační foto: archiv

Ve druhé výzvě tzv. kotlíkových dotací, tedy příspěvků na výměnu zdrojů tepla v rodinných domech, bylo k poslednímu možnému dni zaevidováno 4 977 žádostí v celkové výši 543 021 723 korun.

Alokace přitom činila 502,2 milionu korun. „Středočeský kraj ponechával možnost podání žádosti o kotlíkovou dotaci po celou dobu přesto, že již od dubna byla alokovaná částka prostým součtem nároků podaných žádostí vyčerpána. Bylo tomu proto, že ne všichni stávající žadatelé o dotaci ji nakonec budou čerpat, ať už z důvodu odstoupení od žádosti či nesplnění podmínek. Tím získal větší počet zájemců šanci na získání dotace,“ připomněl náměstek pro oblast financí Gabriel Kovács.

Upřesnil také, že přijaté žádosti byly zařazeny do tzv. zásobníku žádostí a v případě, že některá z žádostí, která byla podána dříve, bude vyřazena, popř. některý z žadatelů požádá o zrušení žádosti, bude proveden posun v pořadí. Podle zkušeností z první výzvy až 15 % žadatelů z různých důvodů neuzavřelo smlouvu.

Přehled o postupu vyřizování podané žádosti mohou žadatelé sledovat on-line zde.

(red)