Kraj opraví most T. G. Masaryka a bude stavět nový most v Berouně

Zdroj: Jan Maňák, wikipedia commons

BEROUN – V Berouně bude vybudován nový most přes Berounku, který se stane součástí obchvatu a vznikne mezi dálničním a železničním mostem. Smlouvu o spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic (KSÚS) o výstavbě nového mostu schválila nedávno Rada města Beroun. Ta zároveň se Středočeským krajem vyjednala opravy mostu T. G. Masaryka.

Na vedení města je nyní projednat výkup pozemků a připravit výběrové řízení na projektanta stavby nového mostu. „Po získání stavebního povolení postoupíme celý projekt nového mostu v Berouně Středočeskému kraji k realizaci s tím, že budeme trvat na naší účasti ve všech důležitých jednáních s krajem a KSÚS, tak jak tomu bylo doteď,“ řekl místostarosta Berouna Michal Mišina.

Vedení města také aktivně pracuje na zlepšování infrastruktury ve městě. Nyní vyjednalo se Středočeským krajem, který je vlastníkem mostu TGM, že KSÚS v nejbližším možném termínu provede na mostě nezbytné opravy, které zajistí jeho fungování do doby vyřešení objízdné trasy. První bude oprava dilatačních spár. Těmito opravami se předejte otřesům konstrukce mostu a zamezí se zatékání do nosných částí mostu do doby jeho plánované rekonstrukce.

„Jsme rádi, že KSÚS dál pracuje na přípravě rekonstrukce mostu TGM, který představuje důležitý dopravní článek přes řeku Berounku. My stále usilujeme o to, aby v době rekonstrukce mostu TGM byl vybudován nový nebo dočasný most. Tím bude zachována plynulost provozu a objízdná trasa nepovede komplikovaně přes dálnici,“ dodal Michal Mišina.

V rámci iniciativy města pro udržení mostu TGM v provozu byla již nainstalována lehčí osvětlení. Původní, vysoká a těžká světla působila problémy se statikou mostní konstrukce a významně se podílela na stávajícím špatném technickém stavu mostu. „Navíc jsme prosadili, že na most již nebude umožněn vjezd těžkých vozidel a nákladních aut. Proto bude v nejbližší době upraveno i dopravní značení, které omezuje tonáž vozidel do 3,5 tuny pro vjezd na most,“ doplnil Michal Mišina. Výjimku mají vozidla Integrované záchranné služby, vozidla technické údržby města společnost AVE Beroun a dále vozidla s konstrukční rychlostí menší než 80 km/h.

Most TGM byl pojmenován po prvním československém prezidentovi u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky v roce 2018. Tento betonový most byl postaven v roce 1882 v místě, kde písemné záznamy zmiňují první lávku už v polovině 14. století. Dnešní podoba pochází z rekonstrukce provedené v letech 1949 – 1953.

Zdroj: Město Beroun