Kolem Berounky by měla být tichá železniční doprava

Memorandum společně podepsali: středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová a ministr dopravy Dan Ťok. Foto: KÚSK

Ministerstvo dopravy vychází vstříc občanům regionu Dolní Berounka a podepsalo memorandum slibující snížení hluku nákladní železniční dopravy, prosazení rychlejšího spojení mezi Prahou a Berounem/Hořovicemi a rekonstrukci trati.

Do budoucna bude také sledovat využití železniční trati primárně pro příměstskou dopravu a bude se snažit přesunout dálkovou dopravu z údolí řeky Berounky pryč. Memorandum je společným záměrem Ministerstva dopravy, Středočeského kraje a Svazku obcí – Reginu Dolní Berounka.

„Chceme podpořit maximální využití dotačních programů z evropských i národních fondů na modernizaci brzdných systémů nákladních železničních vozů a dosáhnout vyřazení starých vozů s litinovými špalíky. Pokud to bude nutné, finanční prostředky ještě navýšíme. Současně chceme zavést motivační systém plateb za využití tzv. tichých nákladních vozů, systémem bonus/malus,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

V rámci programu pro zajištění interoperability železniční dopravy je plánováno využití prostředků EU v celkové hodnotě cca 180 milionů korun, což přibližně odpovídá modernizaci 30 tisíc vozů při spolufinancování do výše 50 % z veřejných prostředků. Modernizace s využitím těchto prostředků budou probíhat od letošního roku až do roku 2021 s cílem snížit hluk na železniční síti ČR, včetně trati z Prahy do Berouna do roku 2025.

Investice do železniční infrastruktury a její plnohodnotné využití pro městskou a příměstskou dopravu umožní zkracování intervalů, potřebné kapacitní posílení přetížených úseků a zavádění nových rychlých spojení. Optimalizace trati by měla začít do nejdříve. Připravuje ji Správa železniční dopraví cesty. A bude při ní brát ohled na přírodní charakter Dolního Poberouní.

Memorandum chce také přesunout dálkovou dopravu mimo údolí řeky Berounky. Pokud se tato ekonomicky obhajitelná varianta přímého spojení Praha – Beroun/Hořovice najde, bude součástí celoevropské páteřní železniční sítě. A trať Praha Smíchov – Beroun poslouží zejména pro příměstskou dopravu.

(red)