Klavírista František Habarta okouzlil publikum na evropském vystoupení

František Habarta při vystoupení Foto: z archivu F. Habarty

DOBŘICHOVICE – Oslavy 20. výročí vstupu Polska do Evropské unie probíhaly 7. a 8. května v Mohuči a v Trevíru. Jejich součástí byly dva klavírní koncerty. Staly se jakýmsi hudebním mostem mezi kulturami a národy a měly zdůraznit spolupráci a jednotu v Evropě. Zahrál na nich také František Habarta z Dobřichovic.

„Měl jsem čest reprezentovat Středočeský kraj. První koncert se konal v sále kancléřství Porýní-Falce v Mohuči a druhý ve vévodském paláci v Trevíru. Na pódiu se sešli umělci ze čtyř partnerských regionů: Sebastian Nawrocki z Opolského vojvodství (Polsko), Hasmik Sarukian z Porýní-Falce (Německo), Yifei Xu z Burgundska-Franche-Comté (Francie) a já z Čech.

Účastníci koncertu Foto: z archivu F. Habarty

Hudební program zahrnoval díla F. Chopina, J. S. Bacha, Ludwiga van Beethovena, J. Brahmse, F. Poulenca, K. Szymanowského, W. Kilara, A. Markease a M. Ravela. Na obou koncertech jsem zahrál první větu Sonáty op. 10, No. 1 Ludwiga van Beethovena, dále Nocturno F dur, op. 15 Fryderyka Chopina a Improvisation No. 7 Francise Poulenca. Vrcholem obou večerů bylo provedení evropské hymny, tedy Ódy na radost Ludwiga van Beethovena, v podání Hasmika Sarukiana a Sebastiana Nawrockého. Tento moment ještě více podtrhl slavnostní atmosféru v sále,“ sdělil devatenáctiletý František Habarta, který studuje klavír v ZUŠ Dobřichovice u Mgr. Eugenie Koblížkové.

Německý tisk uvedl: „Každý z klavíristů představil jedinečný repertoár, který okouzlil publikum svou rozmanitostí a krásou. Jejich interpretace plná vášně a hloubky se dotkla srdcí všech posluchačů. Atmosféra koncertů byla mimořádná, sály se zaplnily do posledního místa a mezi hosty byli i zástupci diplomatického sboru, politici a početná polská komunita.“

Uvítací projevy pronesla například i zemská tajemnice Porýní-Falce Heike Raabová nebo polská konzulka Anita Mikolajczaková. Všichni řečníci zdůraznili význam mezinárodní spolupráce a přínos Polska rozvoji Evropské unie.

„Toto dvoudenní dobrodružství zůstane v mé paměti dlouho. Nebyla to jen oslava 20. výročí vstupu Polska do Evropské unie, ale hlavně ukázka toho, jak hudba dokáže sbližovat lidi a kultury, překračovat hranice a stavět mosty mezi národy. Jsem moc vděčný, že jsem se této krásné akce mohl zúčastnit. Bylo pro mě moc zajímavé a přínosné poznat nová místa, seznámit se s ostatními klavíristy z jiných zemí a navázat nová přátelství,“ dodal František Habarta.

František Habarta se svou učitelkou Eugenií Koblížkovou Foto: z archivu F. Habarty

František Habarta (nar. 2005)

  •       Na klavír začal hrát v šesti letech v ZUŠ Dobřichovice u Mgr. Eugenie Koblížkové, kde letos končí 4. ročník II. cyklu.
  •       V osmi se poprvé v soutěži MŠMT probojoval do krajského kola, kde získal třetí cenu. V roce 2017 se stal absolutním vítězem okresního kola soutěže MŠMT, ovládl krajské kolo a v ústředním celostátním kole pak obdržel čestné uznání.
  •       Úspěšně reprezentoval také na Středočeském Pianoforte, které v roce 2019 vyhrál. Jako laureát poté vystoupil na koncertě ve Valdštejnském paláci.
  •       Před pandemií v roce 2020 si zahrál v okresním kole soutěže MŠMT, a to jak sólově, tak v klavírním duu se ziskem dvou prvních míst a titulu absolutního vítěze. Ve stejném roce získal čestné uznání na prestižní klavírní soutěži Prague Junior Note.
  •       V březnu 2024 se stal absolutním vítězem v okresním kole, vyhrál svou kategorii v kraji a postoupil do celostátního kola, kde dostal 3. cenu.
  •       V listopadu 2023 sólově vystoupil na koncertě v Rudolfinu k 20. výročí ZUŠ Dobřichovice.
  •       Studuje třetí ročník pražského Gymnázia Na Zatlance.
František Habarta Foto: z archivu F. Habarty