Karlštejnský bunkr projde obnovou

Karlstejn bunkrDíky aktivitám skupiny milovníků vojenské historie možná ožije jeden z objektů lehkého opevnění vz. 37 tzv. Pražské čáry, který byl postaven v Karlštejně na obranu proti hitlerovskému Německu.

Skupina nadšenců by ráda na vlastní náklady obnovila do původní podoby objekt lehkého opevnění vz. 37, který se nachází při silnici mezi karlštejnským parkovištěm a mostem. A nejen to – chtěla by zde provozovat muzeum.

Tito znalci vojenské historie sdružení do obecně prospěšné společnosti Králická pevnostní oblast připravují ve spolupráci s městysem Karlštejn (s nímž uzavřeli smlouvu o využití objektu) uvedení bunkru do stavu, v jakém bylo naše opevnění v září 1938 připraveno k obraně. A to včetně výzbroje, výstroje a dalších dobových exponátů.

Na bunkru se podepsala především německá okupace, kdy byl z obavy před českým povstáním vyplněn kameny a zabetonován. Všude tam, kde linie opevnění probíhala územím s převahou českého obyvatelstva, byly objekty odstřeleny. Ale tam, kde by odstřelem byly ohroženy okolní stavby, byly objekty »pouze« zabetonovány, a tím znehodnoceny.

V dalších desítkách let z betonu opršely původní barvy a byla odstraněna kamenná rovnanina před čelní stěnou a hliněný (zatravněný) zához, který byl u objektu dokumentován v kompletním stavu ještě okolo roku 2005. Nyní je samotná stavba v neutěšeném stavu a příliš nesluší okolí. Aby bylo možno využít bunkr pro muzejní účely, bude nutné provést celkovou rekonstrukci objektu, především pak odstranit německou betonovou zazdívku a uvést interiér do stavu, v jakém byl při mobilizaci v září 1938.

Všechny tyto náročné rekonstrukční práce by měly probíhat v tomto a příštím roce a vyvrcholit zpřístupněním objektu. Doufejme, že se dobrá věc podaří a bude možné zprostředkovat širší veřejnosti část odkazu našich dědů a pradědů a připomenout si jejich odhodlání k obraně naší republiky v pohnutých dnech Mnichovské krize.

Petr Štemberk, Naše Noviny, redakčně upraveno