Ještě v srpnu Radotínští zprovozní novou polovinu mostu

Foto: MČ Prahy 16

Práce na výměně železničního mostu u Horymírova náměstí v Radotíně pokračují rychlým tempem a blíží se zprovoznění nové a uzavření staré poloviny mostu, které nastane 22. srpna 2020.
V současné době probíhá dokončování osazení nosné konstrukce a zásypy vnější strany opěr. Do 18. srpna, kdy začne zatěžovací zkouška mostu, je potřeba ještě dokončit zásypy zesílené konstrukce pražcového podloží v místě přechodu zemní pláně na mostní konstrukci, konstrukční vrstvy železničního spodku, římsu mostu, osazení sloupků protihlukové stěny na římsu mostu, montáž dvou stožárů trakčního vedení na připravené patky v opěrné zdi mezi mostem a tunýlkem u Rozmarýnu, montáž výhybky mezi přejezdem Na Betonce a mostem, montáž železničního svršku, zaštěrkování, podbití, svaření kolejnic a také regulaci trakčního vedení.

Od 22. srpna nebude 1., 2. a 3. kolej od budovy radotínského nádraží v provozu a vlaky již budou jezdit po nové polovině mostu. Cestující tedy budou nastupovat do a z vlaků pouze z druhého nástupiště. Na nádraží probíhá též úprava sdělovacího zařízení.

(red)