Bioodpad nyní mohou svážet díky nové technice

Radotin_svoz_odpaduRadotínské technické služby zahájily svoz bioodpadu z celého území městské části díky novému svozovému vozu a deseti kontejnerům, které získaly po úspěšné žádosti o dotaci v rámci projektu Separace a svoz bioodpadu.

Objem kompostovatelného odpadu, který bude sběrný dvůr schopen pojmout, tak výrazně vzroste. A to jak z údržby veřejné zeleně, tak především z domácností.

Celkové náklady na nákup této tech­niky činily téměř 5,2 milionu korun, přičemž z Fondu soudržnosti EU by na něj mělo být poskytnuto 3,3 mil. Kč a ze Státní fond životního pro­středí ČR 0,2 mil. Kč. Zbylých 1,7 milionu korun pak Tech­nickým službám Praha – Radotín uhradila Městská část Praha 16 ze svého letošního rozpočtu.

Nové svozové vozidlo Mercedes Benz Axor 2529L je vybaveno teleskopic­kým mechanismem pro manipulaci s kontejnery a doplňují ho čtyři nádoby na bioodpad o obje­mu 17,5 m3 a čtyři s ob­jemem 35 m3, dvě jsou na papír, každá z nich pojme 18 m3. Všechny budou využívány ve Sběrném dvoře Radotín v ulici V Sudech a na území MČ Praha 16.

„Cílem projektu bylo omezit v co největší míře vyvážení bioodpadu za hranici obydlených zón a pomoci lidem, kteří nemají možnost využí­vat sběrný dvůr. Žijeme v sousedství CHKO a několika rezervací, které jsou v rámci Prahy ojedinělé a přispívají ke kvalitě našeho života v Radotíně. Je naší povinností zajistit trvale udrži­telný rozvoj naší městské části,“ řekl koordinátor projektu Mgr. Miroslav Knotek, 1. zástupce starosty.

Obyvatelé Radotína tak nebudou muset trávu, listí, větve a další kom­postovatelný odpad vozit přímo do Sběrného dvora, i když tato možnost zůstává zachována. Rozpis času přistavení kontejnerů v konkrétních ulicích je uveden na stránkách města.

(red)