Cestu za Ježíškem si můžete projít až do neděle 3. ledna

Foto: archiv organizátorů

MNÍŠEK POD BRDY – Lidé z mníšecké farnosti připravili pro rodiče s dětmi outdoorovou hru Cesta za Ježíškem. Přístupná je až do neděle 3. ledna a začíná na faře v Mníšku pod Brdy.

Prostřednictvím hry můžete vstoupit do příběhu Ježíšova narození tak, jak jej zachytil evangelista Lukáš. Čeká vás plnění úkolů, luštění tajenky a na konci odměna.

Kudy cesta za Ježíškem vede?

Cesta začíná na faře, kde si můžete vyzvednout Lukášovo evangelium nebo Nový zákon jako nápovědu na cestu (v budově fary v prvním patře na stolku). Ti, kdo příběh z Lukášova evangelia dobře znají, si mohou svoje vědomosti ověřit tak, že půjdou bez evangelia.
Další průběh cesty je vyznačen na mapě (která bude rovněž k dispozici na faře) spolu se souřadnicemi míst, kde budou úkoly. Ty nebudou viditelné na první pohled, budou se muset hledat. Dále bude u mapy tabulka pro vyplnění tajenky.

Co na vás čeká?

Po cestě budete luštit tajenku, která se skládá z očíslovaných písmen vynechaných slov v textu. Písmena si budete zapisovat do tabulky. Potřebný text se v evangeliu hledá tak, že např. Lk 1,5 znamená: Lukášovo evangelium, 1. kapitola, 5. verš. Tajenka vás nakonec zavede k odměně. Kromě toho vás na každém zastavení čeká nějaký úkol. Cesta je dlouhá cca 4 km a některá místa nejsou sjízdná pro kočárek (nebo jen pro odvážné s dobrým sportovním kočárkem).

Pokud nastane nějaký problém, například když nebudete moci stanoviště s úkolem najít, protože ho někdo strhl, pište prosím sms na telefonním čísle 702 409 513.

Co budete potřebovat?

Lukášovo evangelium, mapu se souřadnicemi (obojí si vyzvednete na faře), tužku, zápisník, šálu a jakoukoli GPS navigaci k hledání úkolů podle souřadnic.

Pokyny k cestě jsou také zveřejněny na stránkách farnosti www.farnost.mnisek.cz. Obrázky použité při cestě jsou převzaty z Freebibleimages.org.

Zdroj: www.zpravyzmnisku.cz