Černošický přívoz kraj podpoří dvaceti tisíci

Foto: Petra Tesárková

Středočeští radní vyčlenili čtyři miliony korun na provoz přívozů v šesti obcích a městech našeho kraje. Je mezi nimi černošický přívoz Kazín, který získal nejmenší částku.
„Podporu získaly pro přívoz v Branově, Černošicích, Klecanech, Lužci nad Vltavou, v obci Máslovice, Oseček, Úholičky a nově také přívoz v Nymburce, kde dočasně nahrazuje lávku pro pěší a cyklodopravu přes Labe, a to do doby výstavby nové lávky,“ zrekapituloval radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011) a vyzdvihl, že přívozy doplňují hromadnou dopravu a přispívají k rozvoji regionu, zároveň i významně napomáhají turistickému ruchu v okolí zmíněných obcí.

Celková částka 3,970 milionu korun je rozdělena takto:

  • Branov 360.000 Kč
  • Černošice 20.000 Kč
  • Klecany 380.000 Kč
  • Lužec nad Vltavou 380.000 Kč
  • Máslovice 480.000 Kč
  • Nymburk 2.000.000 Kč
  • Oseček 250.000 Kč
  • Úholičky 100.000 Kč

(red)