Videa

VIDEO: Nadační fond Karla Lewita besedoval

Velmi zajímavá beseda se konala 2. listopadu na zámku v Dobřichovicích. Všichni přítomní se na ní seznámili s osobností prof. MUDr. Karel Lewita, DrSc., který se celý život věnoval pomoci lidem.
Více …