Začala soutěž o titul Vesnice roku

Zástupci loňské vítězné vesnice Středočeského kraje. Foto: KÚSK
Zástupci loňské vítězné vesnice Středočeského kraje s hejtmanem Peterou (druhý zleva). Foto: KÚSK

Všechny obce, které chtějí získat titul Vesnice roku 2015, se mohou do soutěže přihlásit do konce letošního dubna.

„Přál bych si, aby se zapojilo co nejvíce středočeských obcí. Myslím, že v tomto klání opravdu platí, že hlavní je účast. Chceme, aby se i v té nejmenší vesničce žilo příjemně. Soutěž má obce motivovat v jejich snaze o zkrášlování pozemků a domů. Takový záměr zlepšuje sousedské vztahy,“ řekl hejtman Středočeského kraje Miloš Petera.

V loňském roce se do soutěže přihlásilo 36 obcí a jako Vesnice roku Středočeského kraje 2014 byly oceněny Kněžice na Nymbursku. Obec zaujala krajskou hodnotící komisi svým vyváženým rozvojem a dokončeným projektem „Energeticky soběstačná obec Kněžice“, který využívá obnovitelné zdroje.

Přihlásit se mohou obce, které mají maximálně 7 500 obyvatel a mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem vesnice, program obnovy nebo program rozvoje územního obvodu. Přihláška a informace o pravidlech jsou na www.vesniceroku.cz.

Hodnoceny jsou oblasti – koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie v obci.

„Přihlášené obce budou nejprve hodnoceny v krajském kole a do celostátního kola pak postoupí vítězná obec z každého kraje, které byla udělena Zlatá stuha. Hodnocení krajských kol proběhne v termínu 1. května až 30. června 2015,“ upřesnil náměstek pro regionální rozvoj Karel Horčička.

(red)